miercuri, 16 martie 2011

Discursul sacru al Împăratului Japonieiam scris sacru pentru că acest discurs este unic şi fără precedent,

este sacru pentru că asistăm la o mare tragedie

"Acest element este ceea ce putem numi, o dată cu istoricii religiilor, sacrul. Sacrul este tocmai continuitatea fiinţei revelată celor ce-şi fixează atenţia, într-un rit solemn, asupra morţii unei fiinţe discontinue. Din pricina morţii violente, se petrece o ruptură în discontinuitatea unei fiinţe; ceea ce subzistă şi, în liniştea ce se lasă, este resimţit de spiritele neliniştite, este continuitatea fiinţei, căreia victima îi este redată."
nota Georges Bataille în eseurile sale