vineri, 3 decembrie 2010

Poezia lui Bob Dylan şi definiţia lui Nichita Stănescu


Aici e. Sufletul să i se
odihnească in pace .
Publicul devorator îşi împarte
rămăşiţele bolii sale
şi numerele sale de telefon.
Aici odihneşte.
Poetul.
Profetul.
Proscrisul.
Falsul.
Starul electricităţii.
Încuiat de un paznic
ce a descoperit că...
O poezie e ca o persoană nudă.
căci chiar fantasma
era mai mult decât o persoană.
Un cântec e ceva
ce călătoreşte singur.

                            Bob Dylan

citat

     Poezia nu este numai artă; ea este însăşi viaţa, însuşi sufletul vieţii. Ea se exprimă în primul rînd prin artă, dar nu numai artă. Înţelegerea poeziei numai ca artă sărăceşte noţiunea de poezie. Ea nu este un mod de existenţă, cum se susţine uneori, ci o componentă fundamentală a existenţei.

    Uneori mărturiseam prietenilor mei că poeţii adevăraţi nu sînt scriitori. Arta scrisului şi noţiunea de scriitor cuprind pe prozatori, dramaturgi şi eseişti. Poeţii adevăraţi nu sînt scriitori, ei sînt şi scriitori.

    Dacă prozatorul poate inventa, dacă pictorul poate avea viziuni, poetul inventează în măsura în care este şi prozator, are viziuni în măsură în care e şi pictor. Poetul autentic nu inventează; el exprimă poezia din oameni, descoperă poezia din oameni, îşi modifică destinul poeziei din oameni, ca să fie crezut şi eficient.

Nichita Stănescu, Etalonul de aur, Nevoia de artă, III

din volumul amintiri din prezent, ed. Sport-Turism, 1985, pag. 176 mijloc

P.S. filmul I'm not there, a fost azi noapte pe TVR1.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

mesajele anonime nu se citesc