miercuri, 4 iulie 2012

Calendarul ghilotinei

extras sumar din Tabelul cronologic selectiv al Revoluției Franceze.
( Jules Michelet, Istoria Revoluției, **, ed. Minerva, bpt, 1973, pag.9-27 )

1789
mai


5   Deschiderea Statelor generale


6   Starea a treia se instalează în sala comună, iar celelalte două stări în încăperi aparte. Este interzis ziarelor să publice dezbaterile ședințelor.


7   Confiscarea primului număr din ziarul lui Mirabeau (Journal des états généraux)


iunie


15   Mirabeau propune deputaților să numească reprezentanți ai poporului francez.


20   Regalitatea închide sala Adunării.


22   Ședința Adunării Naționale în biserica Saint-Louis din Versailles. 150 de membri ai clerului se alătură Comunelor.


23   Ședință în prezența regelui. Regele respinge hotărîrile stării a treia.


25   Un număr de 47 nobili se alătură stării a treia.


iulie


9   Adunarea Națională își ia numele de Adunare Constituantă.


12   Incendierea barierelor Parisului. Electorii orașului preiau puterea.


14   Căderea Bastiliei.


18   Începerea emigrației.


august


4   Adunarea decretează abolirea privilegiilor


9   Adunarea decretează primul împrumut : 30 milioane.


27   Necker propune un împrumut de 80 milioane.


28   Se pune în discuție dreptul de veto al regelui


30   Mișcarea la Palais-Royal împotriva trădătorilor care vor veto-ul.


septembrie


1   Discurs al lui Mirabeau în favoarea veto-ului.


12   Marat lansează L'Ami du peuple.


24   Își începe apariția primului ziar regalist : Journal général de la Cour et de la Ville.


octombrie


2   Îi este prezentată regelui Declarația drepturilor omului.


5   Marșul femeilor către Versailles. Adunarea află răspunsul în doi peri al regelui cu privire la Declarație.


6   Poporul îl conduce pe rege la Paris. Adunarea se declară inseparabilă de rege.


10   Doctorul Guillotin propune un nou mod de pedeapsă capitală.


16   Adunarea secretează că pe viitor regele Franței se va numi rege al francezilor.


28   Este suspendată hirotoniserea mînăstirească.


noiembrie


2   Bunurile ecleziastice sînt declarate ca aprținînd națiunii.


3   Bunurile ecleziastice  „aparținînd națiunii” sînt puse sub supra vegherea autorităților locale.


30   Corsica este declarată parte integrantă a regatului francez.


decembrie


17   Încep vînzările bunurilor ecleziastice.


1790
ianuarie


21   Adunarea decretează că „delictele de același fel vor suferi aceeași pedeapsă, indiferent de rangul și starea socială a vinovaților”.


28   Evreii obțin drept de cetate.


februarie


20   Adunarea instituie pensii pentru călugări și preoți.


28   Decret privind constituirea armatei.


aprilie


26   Decret privind libera circulație a grînelor.


mai


8   Decret stabilind principiul unității măsurilor și greutăților.


9   Decret consfințind posobilitatea vinderii sau înstrăinării domeniilor coroanei.


22   Adunarea decretează că dreptul de a hotărî pacea sau războiul aparțin națiunii.


28   Cocarda tricoloră este impusă ofițelor, interzicînduli-de portul cocardei albe (regaliste).


iunie


19   Adunarea decretează abolirea nobilimi în Franța.


iulie


14   Sărbătorirea Federației la Paris


august


20   Adunarea instituie un „Premiu național de utilitate” în valoare de 1200 livre, ce va fi acordat „autorului unei lucrări sau descoperiri celei mai utile progresului științelor și artelor, fie el francez sau străin”.


septembrie


7   Decret privind organizarea Arhivelor naționale.


octombrie


13   Instituirea unei comisii a monumentelor.


13   Adunarea decretează că drapelul tricolor va fi substituit drapelului alb.


decembrie


14   Adunarea decretează instituirea pensiilor pentru militarii cu treizeci de ani vechime și care au vîrsta de cincizeci de ani.


15   Suprimarea venalității și ereditării slujbelor ministeriale.


1791
ianuarie


14   Comitetul instrucțiunii publice dă ordin Sorbonei să pună biblioteca la dispoziția publicului.


martie


3   Adunarea decretează : „Argintăria bisericilor și a comunităților religioase va fi trimisă monetăriilor celor mai apropiate”.


10   Papa condamnă constituția civilă a clerului.


12   Decret ordonînd redactarea listelor cu preoții care au depus jurămînt și cu cei care nu au depus.


29   Revoltă provocată de preoți la Toulouse.


aprilie


2   Moartea lui Mirabeau.


mai


3   Papa este ars în efigie la Palais-Royale.


15   Decret consfințînd egalitatea cu albii a oamenilor de culoare.


iunie


5   Decret care îl privează pe rege de posibilitatea de-a acorda grațierea.


10   Robespierre eset ales acuzator public la Tribunalul cauzelor criminale din Paris.


20   Fuga familiei regale.


22   Regele este arestat.


25   Regele intră în paris. Adunarea îl suspendă din funcții.


iulie


6   Leopold al II-lea al Austriei cheamă pe toți suveranii Europei să i se alăture pentru a declara Franței că privesc cauza lui Ludovic al XVI-lea ca pe propria lor cauză.


15   Regele este declarat inviolabil de către Adunare.


va urma...

2 comentarii:

mesajele anonime nu se citesc