marți, 6 mai 2014

Din întuneric, de departe

ahepahellas.org

≪[Pericle]
Cînd se întoarse acasă, noaptea tîrziu, era frînt de oboseală zdruncinat.
- Unde ai fost? îl întrebă blînd Aspasia.
- Pe Acropole !
- Singur, la ora asta ? Spune-mi, situația e serioasă ?
- Da... foarte serioasă. Am dat o adevărată luptă în Bulé [Adunarea reprezentanților triburilor cetății, Adunarea celor 500] ! Lumea voia să atacăm imediat. Închipuiește-ți ! Acum, cînd toate forțele noastre sînt împrăștiate în dreapta și-n stînga ! Ca să pățim ca la Coronea [Cheronea] ! Am plecat de la adunare și n-au îndrăznit să ia o hotărîre fără mine.≫

Anghelos S. Vlahos, Stăpînul meu Alcibiade, ed. Univers, 1970, pag.89.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

mesajele anonime nu se citesc