marți, 22 februarie 2011

Metamorfoze à la Orhan Pamuk

Well, what to say about "David und Goliath spielen schach" by Siegfried Zademack.
 pentru Alexandru V.

     "M-am gândit o clipă că ar fi bine ca toţi miniaturiştii mei să fie puşi la cazne odată cu mine şi am răzuit fără milă, cu vârful ascuţitorului de condeie, ochii primului chip care s-a nimerit la îndemână în pictura desfăşurată în faţa mea. Era povestea învăţatului persan care aflase acum să joace şah uitându-se la tabla cu pătrate şi la pietrele pe care le adusese solul indian, învingându-l apoi pe maestrul indian de îndată ce deprinsese jocul! Minciună persană! Am scos pe rând ochii jucătorilor de şah, ai Şahului care-i urmărea, precum şi ai slujitorilor săi. Am dat paginile înapoi şi am răzuit  neîndurător, unul câte unul, ochii şahilor care se războiau, ai soldaţilor care alcătuiau oştiri falnice, înveşmântate în armuri măreţe, ochii capetelor retezate care zăceau la pământ. După ce am săvârşit acest lucru preţ de trei pagini, mi-am vârât ascuţitorul de condeie la cingătoare.
      Îmi tremurau mâinile, dar nu mă simţeam foarte rău. înţelegeam oare acum ce simţiseră atâţia nebuni care făptuiseră acest gest peste măsură de ciudat, cu care mă întâlnisem  adeseori de-a lungul celor cincizeci de ani de viaţă petrecuţi în lumea miniaturii? Îmi dorisem ca din ochii pe care-i răzuisem să curgă sânge pe paginile cărţii!"

Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu, ed. Curtea Veche, 2006, pag.452-453
International IMPAC Dublin Literary Award, 2003
Prix du Meilleur Livre Étranger, 2002
Premio Grinzane Cavour, 2002

2 comentarii:

mesajele anonime nu se citesc