marți, 16 septembrie 2008

Cele 30 de plecări (prima)


"La cincisprezece ani, Nietzsche, deoarece niște colegi negau în faţa lui gestul lui Mucius Scaevola, ia fără să spună un cuvânt un tăciune aprins din sobă și-l arată prietenilor. Toată viața a rămas cu cicatricea." *
"Senatorii îi încuviințează hotărârea. Mucius, ascunzându-și un pumnal sub haină, pornește la treabă. Când a ajuns în tabăra etruscă, s-a oprit aproape de tribuna regelui Porsenna, unde gloata ostașilor era mai deasă şi zarva mai mare."...neștiind cine-i regele. "Împins de soartă la această faptă, Mucius îl ucide pe secretar în locul regelui."
...
"Regele, în culmea mâniei, dar şi îngrozit de primejdia ce-l amenința, dădu poruncă chiar pe loc să-i pregătească şi să-i aplice torturile, dacă nu-i dezvăluie fără zăbavă despre care uneltiri îi vorbește în doi peri și-l amenință în toate chipurile. Atunci Mucius i-a spus următoarele: "Aceasta o fac pentru tine. Privește ce puţin preț pun pe trupul lor acei care caută să se jertfească, arzând în viață pentru înalte țeluri." Și-și puse mâna dreaptă în jarul de cărbuni, aprinși pentru chinurile lui. Mucius părea că nu se sinchisește de durerile arsurilor, de parcă i-ar fi pierit orice simțire, iar sufletul i-ar fi fost de piatră."**

Postmodernismul nu perie numai valorile juste, le adună pe toate. Primii teroriști consacrați; cu acordul statului, ne parvin acum drept eroi. Admirația nu se oprește numai aici, dar exemplul dă mai departe exemplu, uneori zeii buni sau răi coboară pe pământ şi noi îi respectăm.

___________________________________________________
* Albert Camus, Carnete, pag.515, Ed. Rao 2002
** Titus Livius, De la fundarea Romei, pag.113-114, Ed. Ştiinţifică 1959

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Scaevola_Porsenna_Romanelli_decoration_Louvre.jpg
Picture shot by Marie-Lan Nguyen (user:Jastrow) and released under the license(s) stated above. You are free to use it for any purpose as long as you credit me and follow the terms of the license.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

mesajele anonime nu se citesc