miercuri, 10 februarie 2010

Mario Garcia

Dr Mario Garcia. Photograph: James Powell


Întrebarea cititorului

"Cititorul de ziar accepta jurnalul nu atât ca pe o imagine absolut artificială care are oarecum legatură cu realitatea, cât are tendinţa să-l considere realitatea însăşi. Probabil ca mediile substituie realitatea exact în măsura în care devin capabile de virtuozitate în ceea ce priveşte detaliul realist.", a scris Marshall McLuhan. Sunteţi de acord cu faptul că numai cunoscând mediul si realitatea de aici, veţi reuşi schimbarea? (era vorba de schimbarea care trebuie să se producă la România Liberă, în urma observaţiilor şi sfaturilor d-l Mario Garcia.)

Mario Garcia

Difficult and complilcated question, for sure.
You have to understand the medium, both as a practitioner and as a consumer. In that sense, McLuhan's the medium is the message still resonates. Now we have more "media", and more ways to express the messages. Wonder how McLuhan would react to the multiplatform world in which we live. Yet, we now see online as the medium of immediacy; print as the more contemplative one(sort of like books). Already, the medium conveys meaning to the process, before we even read the content involved.

traducerea efectuată de Hotnews

O intrebare dificila si complicata.
Trebuie sa intelegi canalul, atat ca practicant, cat si din ipostaza de consumator. In acest sens, teoria lui McLuhan, mediul este mesajul, inca rezoneaza. Acum avem mai multe medii si mai multe cai de a exprima mesajele. Ma intreb cum ar reactiona McLuhan in fata lumii multi-platforma in care traim. Totusi, in prezent vedem mediul online drept mediul informatiei imediate; presa scrisa - drept mediul mai contemplativ (asemanator, cumva, cartilor). Deja, mediul transmite un inteles procesului inainte chiar de a citi continutul respectiv.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

mesajele anonime nu se citesc