duminică, 31 mai 2009

Libertate - Autoritate

Se trăieşte ziua de azi, se trăieşte în mare viteză - se trăieşte iresponsabil: tocmai de aceea se cheamă "libertate". Ceea ce face ca instituţiile să fie instituţii de dispreţuit, urât, respins: lumea crede că o pândeşte pericolul unei noi sclavii acolo unde fie şi numai că se face auzit cuvântul "autoritate". Atât de departe merge la 'decandence' în instinctul pentru valoare al politicienilor noştrii, al partidelor noastre politice: ei preferă instinctiv ceea ce dizolvă, ceea ce accelerează sfârşitul...

Friedrich Nietzsche, Amurgul idolilor, Ed. Humanitas 2008, pag.113 la mijloc.

joi, 14 mai 2009

Zeii

"... Iar când Zarathustra rămăse singur, îşi grăi astfel inimii:
- Să fie cu putinţă?! Acest sfânt uncheaş n-a auzit vorbindu-se încă în pădurea lui că Dumnezeu a murit!"
Monolog cu o înaltă încărcătură psihică, pomenind de Zarathustra, nu putem să nu ne gândim la Nietzsche.
Cartea are şi un prolog: "Nu vă provăduiesc munca, ci lupta. Nu vă provăduiesc pacea, ci izbânda."

Nietzsche, Aşa grăit-a Zarathustra, Ed. Antet, an nu-i!