duminică, 24 ianuarie 2010

Marshall McLuhan


"Un exemplu de efect disruptiv al unei tehnologii fierbinţi urmând uneia reci este dat de Robert Theobald în The Rich and The Poor (Bogaţii şi săracii). Când băştinaşii australieni au primit topoare din oţel de la misionari, cultura lor, bazată pe toporul din piatră, s-a prăbuşit. Vechiul topor fusese nu numai o raritate, dar şi un simbol esenţial al statului şi al importanţei masculine. Misionarii au adus cantităţi considerabile de topoare ascuţite, din oţel, şi le-au împărţit femeilor şi copiilor. Apoi bărbaţii au fost nevoiţi să le împrumute de la femei, ceea ce a provocat o prăbuşire a demnităţii masculine. O ierarhie tribală şi feudală de model tradiţional se năruieşte repede atunci când întâlneşte un mijloc fierbinte de tip mecanic, uniform şi repetitiv. Mijlocul bani, roată, scriere sau oricare altă formă specializată de grăbire a schimbului şi a informaţiei va conduce la fragmentarea unei structuri tribale..."

Marshall McLuhan, Texte esenţiale, Nemira 2006, pag.238-239

photo http://yearrypanji.files.wordpress.com/2008/09/marshall.jpg

vineri, 22 ianuarie 2010

Wittgenstein

"Die Welt ist alles, was der Fall ist".

"... celebra primă propoziţie a Tractatus-ului lui Wittgenstein - : "Lumea este tot ceea ce este cazul (să fie) " (traducerea noastră). Traducerea, uzuală în română, prin "Lumea este tot ceea ce se petrece" ratează din start un orizont de sens esenţial ce cuprinde nuanţele teologice, morale şi juridice implicate de polisemia cuvântului german Fall :caz, cădere, decădere, ruină. (n.tr.)"

nota 7 din Peter Sloterdijk, În aceeaşi barcă, Ed. Idea Design&Print 2002, pag 22 jos.

luni, 4 ianuarie 2010

"Numai în măsura în care Dumnezeu ar fi viu, ar fi cu adevărat unic."

Jose Ortega y Gasset , ¿Qué es conocimiento?