duminică, 9 ianuarie 2011

Procesul partea a II-a

continuare la
...
depoziţia lui William Henri Fox

Î : De ce-o numiţi operă de artă?
R : În primul rând, consider că are expresie, formă, întrupează o idee, probabil sugerată de zborul unei păsări şi sugerând, la rândul ei, zborul unei păsări. Deseori o idee abstractă inspiră asemenea lucru, pe care el îl exprimă într-un chip original. Este ceea ce cred că a făcut artistul. Ideea sugerată a evoluat probabil după ce a început lucrul. E posibil ca la început el să fi făcut pasărea după forma ei naturală.

Î : Dacă artistul ar fi denumit-o peşte, v-ar fi sugerat mai curând ideea de peşte decât ideea de pasăre?
R : Nu, nu-mi sugerează un peşte.

Î : Dacă ar fi denumit-o tigru în zbor?
R : Nu.

Î : Vă sugerează un leu sau un alt animal?
R : Se poate ca pe mine zborul să mă impresioneze ca o abstracţie, ca o parte din suma calităţilor aparţinând lucrării, dar nu, în mod categoric, ca un leu sau un tigru real.

Î : Dacă v-aţi întâlni cu acest obiect, şi n-aţi auzi pe nimeni referindu-se la el ca la o pasăre, aţi putea sub prestare de jurământ, să declaraţi că este o pasăre?
R : Nu domnule, n-aş face asta, pentru că numind-o astfel...

Î : Nu asta mă interesează. Vă daţi multă osteneală s-o numiţi pasăre. Nu pot vedea ce importanţă are denumirea de pasăre. Toată lumea spune că este o pasăre numai pentru că artistul a denumit-o pasăre. Spuneţi că sunteţi conservator sau aşa ceva.
R : Sunt directorul muzeului.

Î : Scopul muzeului este de a prilejui publicului vizionarea operelor de artă.
R : Da.

Î : De a face educaţia publicului pe această cale.
R : Da, domnule.

Î : Dacă cineva v-ar fi trimis să achiziţionaţi o operă de artă pentru a o expune în muzeu în scopul de a educa publicul, aş alege o operă de artă ca aceasta?
R : Da, domnule.

Î : Aţi alege-o pe aceasta înaintea unui Barye sau a unei picturi sau sculpturi cunoscute?
R : Aş alege această sculptură ca pe o operă aparţinând unui artist pe care îl preţuiesc ca artist.

Î : Aţi alege-o mai mult ca pe o curiozitate?
R : Nu, domnule, nu pentru acest motiv. este un obiect de artă, o piesă admirabilă, şi aş alege-o pentru frumuseţea ei, pentru simetria ei, pentru calitatea pe care o are de a-mi crea o emoţie plăcută.

Î : Credeţi că oamenii simpli care se perindă prin muzeul dumneavoastră ar putea fi educaţi de această formă?
R : Sper că vor fi, domnule. Cred că ar aprecia frumuseţea ei.

Î : Socotiţi că s-ar nimeri mai mult decât unul din zece mii să creadă că este vorba de o pasăre?
R : Cred că mai mult decât unul la zece mii vor spune că în faţa lor se află un obiect frumos.

Î : Aveţi în muzeul dumneavoastră articole reprezentând opere de artă destinate publicului, de acelaşi gen cu Proba 1?
R : Cum să vă spun, avem în muzeu ceea ce numim piese de artă abstractă.Î : Ce înţelegeţi prin asta?
R : Aceasta este arta nerealistă, nefigurativă, dacă puteţi înţelege. Avem acolo obiecte, avem picturi, avem sculpturi pe care dumneavoastră le-aţi socoti rudimentare, deoarece nu sunt figurative. Am avut la muzeu numeroase expoziţii în care am prezentat astfel de lucrări.

Î : Din câte cunoaşteţi dumneavoastră din lumea artei, nu-i aşa că opera domnului Brâncuşi este izolată?
R : Lucrările sale sunt produsul specific al unei activităţi creatoare unice, care şi-a găsit propriul său mod de expresie.

Î : Oare lucrarea în sine, ca de pildă Proba 1, nu se detaşează de oricare sculptură făcută de artişti şi nu se înstrăinează de cee ce numim artă?
R : Nu cred că el se înstrăinează în sensul atribuit.

____________________________________________________

Închei prin a sublinia că după doi ani de dezbateri, instanţa a dat câştig de cauză lui Constantin Brâncuşi, ceea ce adus ulterior la modificarea textului din legea tarifelor vamale din 1704, dar asta este o altă poveste.

Acum, numai prin asta, îl văd pe Brâncuşi universal. În schimb, chiar şi astăzi, nouă românilor, ne este greu să vedem asta, adică: universalul. Dacă aşa mă acuz şi pe mine, atunci sunt dator să fac orice prin a demonstra contrariul.


text din 
Dumitru Daba, Brâncuşi, Editura de Vest, 1995 pag. 41- 42

imaginea de la:
http://www.ceruldinnoi.ro/Pict_afo/maiastra.jpg

2 comentarii:

mesajele anonime nu se citesc